Овци

Третман на vaccinia parapox virus и echtima contagioza со ВЕТАФТОЛ.

Прв третман

Втор третман

Третман на vaccinia parapox virus и echtima contagioza со ВЕТАФТОЛ.

Прв третман

Втор третман