Розацеа

Приказ на случаи и нивна евалуација  во тек на 12 месеци

  • Цел на трудот: Да се понуди едноставен, евтин  и ефикасен третман кај една хронична-рецидивирачка дерматоза
  • Acne rosacea претставува хронична дерматоза на лицето, сместена медиофацијално со појава на црвенило и телеангиектазии (rosacea erythematosa), понекога[ папули (rosacea papulose), нодули и пустули (rosacea pustulosa), а кај мажи и Rhinophima

Етиопатолгија е нејасна: конституционална слабост на капиларите, хормонални пореметувања, исхранатa, пореметување на вегетативниот нервен систем, гастроинтестинално пореметување, инфект (Demodex folliculorum), фотосензитивност

  • Приказ на  случаи со розацеа папуло пустулоза:
  • Постојат многубројни третмани и шеми за лекување на розацеата, сите се долготрајни и фрустрирачки за пациентите. Долготрајната употреба на антибиотици и кортикостероидни препарати, кои доведуваат до краткотрајно подобрување, дополнително ги залажуваат  и пациентите и терапевтите, откако ќе ги пројават своите несакани дејства (стероиден дерматитис).
  • Сите пациенти беа Helicobacter pylori (+++),
  • ординирана тројна терапија за ерадикација на Helicobacter pylori
  • Еден пациент беШе позитивен на Demodex folliculorum
  • Кај пациентите применив 15 % Прополисен крем наутро и навечер, користејќи го антиинфламаторното, фотопротективното и антиагрегационото дејство (Дејанов) на  прополисот .
  • Видна регресија на промените настана за една недела, промените целосно исчезнаа во тек на еден месец. Болеста не се појави во следните 12 месеци

 

Rozace11

По 15 дена

По 30 дена

По 15 дена

По 80 дена

Пред

По 15 дена

По 15 дена

По 80 дена

Пред

По 15 дена

По 15 дена

По 80 дена

Пред

По 15 дена

По 15 дена

По 80 дена

Пред

По 15 дена

По 80 дена

Пред

Пред

По 15 дена

По 15 дена

Пред

Пред

По 15 дена

По 15 дена

Пред

Пред

По 15 дена

По 15 дена

Пред

Пред

По 15 дена

По 15 дена

Пред

Пред

По 15 дена

По 15 дена

Пред

Пред

По 15 дена

По 7 дена

Пред

Пред

По 15 дена

По 7 дена

Пред

Пред

По 80 дена

Пред

Пред

По 7 дена

Пред

Пред

По 7 дена

По7 дена

Пред

Пред

По 7 дена

По 7 дена

Пред

Пред

По 80 дена