Probrohni

Probrohni

Probronhi është një biokompleks i ndërlikur, të bërë në bazë të materieve bimore, antimikrobike dhe antipezmatike.

1Përshkrim

Veprimi: Probronhi është një biokompleks i ndërlikur, të bërë në bazë të materieve bimore, antimikrobike dhe antipezmatike. Veprimi antibakteriologjik është i drejtuar ndaj 74 shtresave bakteriologjjike të 19 llojeve të baktereve patogjene dhe jopatogjene; 20 lloje të materisë staphylococcus (duke përfshirë edhe llojet rezistente ndaj meticilin-it, ampicilin-it, gentamicin-it, lincomicin-it, cloxacilin-it) dhe 10 lloje të Streptococcus-it, Enterococcus-it, Proteus-i, Myc.tuberculosi-it.

Probronhi është dyfish më efikas për infekcione të shkaktuara nga Gr bakteret. Për efaktin antipezmatik e Probronhit ka meritë veprimi i vajrave eterike dhe bioflavonoideve, të cilat së bashku e përforcojnë murin kapilar dhe zmadhojnë aftësinë e albuminave të serumit (veçanërisht gama glubolinin) që të lidhen me histaminin, e me atë e eliminojnë efektin e tij pezmatik.

Probronhi ka edhe veprim antioksidant, mbron vitaminin C nga lidhja me lidhje helatike me metalet dhe mbron substancën ndërqelizore. Probronhi neutralizon edhe disa lloje të viruseve të tjera, siç janë: virusi Herpes simplex dhe virusin A2 të gripit, si edhe të gjitha stresave patogjene të tharmit Candida.

Probronhi merr pjesë në mënyrë aktive në përgjigjen imunologjike të organizmit. Duke zmadhuar vlerën e properdinit, bën aktivizim të udhës alternative të komplementit, por në të njëjtën kohë i rrit edhe vlerat e aglitinave në gjak dhe e zmadhon aktivitetin fagocit të serumit.

Vajrat eterike të timit, fenikulit dhe anisit veprim ekspektorant, duke lagur përmbajtjen mukotike dhe duke e lehtësuar pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes.

Probronhi zvogëlon toksicitetin e antibiotikëve, duke e imponuar nevojen për përdorimin e tyre të përbashkët gjatë format më të rënda të sëmundjeve.

Indikacionet: Sëmundje akute e kronike të organeve të frymëmarrjes.

K

undërindikimet: Probronhi nuk duhet të përdoret nga persona që janë shumë të ndjejshme të komponentëve të preparatit. Reakcioni hipersensitiv është lokal dhe kalon me ndërprerjen e shërimit.

Mënyra e përdorimit (Doziranje i nacin na upotreba): deri me 30 pika, 3-4 herë në ditë para buke.

SHËNIM: Produkti është një shtesë ushqimore. Nuk rekomandohet për njerëz të ndjeshem. Nuk duhet perdorur sin je zevendesim I ndonje ushqimi te ndryshem. Ne pëlhurë lë gjurmë që janë të vështirë për të hequr. Ajo nuk përmban ngjyra artificiale ose prezervative.
Te  mos tejkalohet  doza e rekomanduar …

2Përbërja
20% propolis në alkool të tretshëm, vajra eterike të: timijanit 0,2 g.; sherbele 0,1g.; nane 0,6g.; fenikuli 0,4g.; anis 0,1g. mentoli 0,3g. në 100 ml.
3Ruajtje
Te mbahet ne vend  te thatë dhe i ftohtë deri në 25 ° C, të mbrojtur nga rrezet e diellit. Mbani larg fëmijëve!
4Data e skadences
Deri në 5 vjet.
5Paketimi
Pika: 10ml në një shishe qelqi me pikatore / kuti kartoni

Produkte të tjera